Ψυχολόγος στη Θεσσαλονίκη (κέντρο) Καλυψώ Τόττη (Συμβουλευτική)

Ψυχολόγος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Καλυψώ ΤόττηΓεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1987 και είναι πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε τρίμηνη πρακτική άσκηση στο Ιατροπαιδαγωγικό Τμήμα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων από το 2009 και κατέχει την υπ.αριθμόν 34202/09 άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.
Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές το 2013, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Η μεταπτυχιακή της εργασία αφορούσε την πρόληψη των διατροφικών διαταραχών στους εφήβους, μέσα από την εφαρμογή ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος.
Από το 2009 έχει εργαστεί σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο Γενικό Νοσοκομείο του Νομού Φλώρινας (Κε.Φ.Ι.Απ.), σε κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού και με διάφορες ομάδες, όπως άτομα με νοητική ή/και σωματική αναπηρία, άτομα με ψυχικές ασθένειες, ανέργους και γυναίκες, πρώην θύματα κακοποίησης και τις οικογένειες τους.
Είναι επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Στήριξης Εξαρτημένων Ατόμων και Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων «Ο ΛΟΓΟΣ», όπου και πραγματοποιεί ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής, ομάδες εμψύχωσης και προσωπικής ανάπτυξης και προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.
Παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια και συμμετέχει τακτικά σε ημερίδες και συνέδρια σχετικά με την ψυχική υγεία και τις σύγχρονες τάσεις της ψυχολογίας.

Επικοινωνήστε με την Καλυψώ Τόττη:

    Καλυψώ Τόττη

    Τα σχόλια είναι κλειστά.