Υπερουριχαιμία, ουρική αρθρίτιδα και διατροφή

Υπερουριχαιμία, ουρική αρθρίτιδα και διατροφή

Η ουρική νόσος είναι το κλινικό σύνδρομο που προκύπτει από την εναπόθεση κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου στις αρθρώσεις και από καταστάσεις όπως ουρική αρθρίτιδα, ουρική νεφροπάθεια, σχηματισμό ουρικών τόφων και λίθων. Η παραπάνω νόσος καθορίζεται τόσο από γενετικούς παράγοντες (πρωτοπαθής ουρική νόσος) όσο και από επίκτητους παράγοντες (δευτεροπαθής). Μπορεί να προκληθεί είτε από την υπέρμετρη παραγωγή ουρικού οξέος ή την ελαττωμένη απέκκρισή του από τους νεφρούς ή να οφείλεται και στους 2 μηχανισμούς. Τιμές ουρικού οξέος στο αίμα μεγαλύτερες των 7 mg/dl συνιστούν υπερουριχαιμία, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό κολλέγιο ρευματολόγων, για να διαγνωστεί κάποιος με υπερουριχαιμία θα πρέπει εργαστηριακά να έχει ουρικό οξύ πάνω από 8 mg/dl. Συχνά υπερουριχαιμία εμφανίζουν Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο