Οικογενειακή κατάσταση και διατροφικές συνήθειες

Οικογενειακή κατάσταση και διατροφικές συνήθειες

Η οικογενειακή κατάσταση προσδιορίζεται από το πολιτισμικό, κοινωνικό και νομικό πλαίσιο κάθε λαού ή φυλής και αφορά τον τρόπο που σχετίζονται ή σχετίζονταν στο παρελθόν δυο άνθρωποι. Με ποιον τρόπο όμως συνδέεται η οικογενειακή κατάσταση των ανθρώπων με τις διατροφικές τους συνήθειες; Ως μέλη ενός μεγαλύτερου κοινωνικού δικτύου ο τρόπος ζωής, η σκέψη, συμπεριφορά και τα συναισθήματα μας επηρεάζουν και επηρεάζονται από τους άλλους- και πέρα από τους αυτούς που γνωρίζουμε- μέσω της κοινωνικής αλυσιδωτής αντίδρασης. Ένας από τους βασικούς κανόνες που διέπει τα κοινωνικά δίκτυα είναι η τάση να συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους που μας μοιάζουν, είτε γιατί ασπαζόμαστε το ίδιο θρήσκευμα, είτε γιατί υποστηρίζουμε την ίδια πολιτική παράταξη ή Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο