Η ανάγκη της πείνας: Η αμφίδρομη σχέση τροφής και ψυχικού κόσμου

Η ανάγκη της πείνας: Η αμφίδρομη σχέση τροφής και ψυχικού κόσμου

Σύμφωνα με την θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών του Maslow (1908-1970), υπάρχουν πέντε επίπεδα αναγκών που εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ανθρώπινη προσωπικότητα. Η βάση της πυραμίδας του Maslow περιλαμβάνει τις βασικές και πρωτόγονες ανάγκες ενώ όσο ανεβαίνουμε προς την κορυφή, συναντάμε τις ανώτερες ανάγκες του ανθρώπου. Αναλυτικότερα, από κάτω προς τα πάνω, (βλέπε εικόνα) είναι 1) οι φυσιολογικές ανάγκες (αναπνοή, φαγητό, σεξ, ύπνος, νερό) 2) οι ανάγκες για ασφάλεια (φροντίδα, χρήματα, υγεία, ιδιοκτησία), 3) οι ανάγκες για κοινωνική αποδοχή ή αίσθηση του ανήκειν (φιλία, οικογένεια, οικειότητα), 4) οι ανάγκες για εκτίμηση και αυτοεκτίμηση (αυτοπεποίθηση, σεβασμός για/ από τους άλλους) και, τέλος, οι ανάγκες για αυτοπραγμάτωση (self-actualization), Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο